WINDOW FILM (TITANIUM “A” GRADE METALLIC)

14.TI3BK22

Titanium "A" Grade, Metallized

20" x 200' Roll

Reflective, Black

VLT: 3% | TSER: 65%

14.TI10BK22

Titanium "A" Grade, Metallized

20" x 200' Roll

Reflective, Black

VLT: 10% | TSER: 60%

14.TI20BK22

Titanium "A" Grade, Metallized

20" x 200' Roll

Reflective, Black

VLT: 20% | TSER: 55%

14.TI3BK62

Titanium "A" Grade, Metallized

60" x 200' Roll

Reflective, Black

VLT: 3% | TSER: 65%

14.TI20BK62

Titanium "A" Grade, Metallized

60" x 200' Roll

Reflective, Black

VLT: 20% | TSER: 55%

14.TI30BK62

Titanium "A" Grade, Metallized

60" x 200' Roll

Reflective, Black

VLT: 30% | TSER: 47%